Gramatica Limbii engleze: Pronumele personal (The Personal Pronoun)

Pronumele personal (I, You, He, She, It) indică persoanele I, a II-a şi a III-a, singular şi plural sau înlocuişte obiectul despre care se vorbeşte.  Persoana I singular, cazul nominativ,  este scris întotdeauna cu majusculă (I).
Pronumele are genul marcat doar la persoana a III-a singular:
he (el) – masculin,
she (ea) – feminin,
it (el, ea) – neutru

Pronumele personal – The Personal Pronoun
 

SINGULAR
Persoana I: I*
Persoana II: you
Persoana III: he (masculin); she (feminin); it (neutru)
*se scrie cu majusculă indiferent de locul ocupat în propoziţie.

PLURAL
Persoana I: we
Persoana II: you
Persoana III: they**
**are aceeaşi formă pentru masculin, feminin şi neutru.

Declinarea pronumelui personal în cazurile nominativ, dativ şi acuzativ

 

                 Nominativ                    Dativ                      Acuzativ

 

Sg. I                I                            (to) me                        me

 

      II              you                         (to) you                      you

 

      III        he,she, it                      (to) him, het, it           him, her, it  

 

Pl. I                we                           (to) us                         us

    

     II               you                          (to) you                       you

 

     III             they                          (to) them                     them

 
 

EXERCIŢII

I. Completaţi spaţiile goale cu pronumele personale de mai jos:

It We You She I They

1. ….. am a student.
2. ….. are at home.
3. ….. is a friend.
4. ….. is a good architect.
5. ….. is an interesting book.
6. ….. are at the faculty.
7. ….. are very glad to be here with us.

II. Traduceţi în limba engleză:
l. Ei sunt ingineri.
2. Ne pare bine să ne întâlnim cu voi.
3. Jose nu este italian, el este spaniol.
4. Franţa şi Germania sunt ţări europene.
5. Sunt multe ţări în Africa.
6. Maria şi Ana sunt prietene.
7. Noi nu suntem profesori, suntem studenţi.
S. Eşti acasă în seara aceasta?
9. Îmi pare rău.
1O.Ele sunt prietene. 

Did you like this? Share it:

Adauga comentariu...

comentarii cu facebook

6 thoughts on “Gramatica Limbii engleze: Pronumele personal (The Personal Pronoun)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *